NICKES - FRÅN DÅ TILL NU

Nickes Åkeritjänst AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som startade i Göteborg 2010 som i huvudsak riktar sig mot kunder i transportbranschen som har ett behov av duktiga chaufförer.

Företaget startades av Niklas Fredlund och ägs idag av honom och Håkan Asplind.

Niklas såg 2010 ett behov av kunniga chaufförer inom bemanning och bestämde sig för att starta Nickes Åkeritjänst där han hyrde ut sig själv till olika åkerier. Efterfrågan på fler kompetenta chaufförer var stor så Niklas började aktivt rekrytera medarbetare. Under följande år växte antalet anställda och behovet av att ta in en delägare föddes och det var då Håkan fick frågan att köpa in sig i bolaget. Vi hade jobbat ihop innan och hade redan ett bra samarbete och en god kunskap om branschen vilket gjorde det lätt att dela på ansvaret på ett fördelaktigt sätt. I slutet av 2015 ansökte vi om en auktorisering hos Almega och 2016 blev vi godkända som ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har idag en långvarig stabil kundrelation med flera åkerier som är kopplade till DB Schenker men även andra fristående aktörer på marknaden. Kärnan i vår verksamhet är att vi med vår goda kunskap om branschen samt vårt goda samarbete med våra kunder gjort att vi byggt upp en stabil grund i Göteborg och vill nu utöka till andra orter i Sverige där vi vet att det finns ett behov av ett företag med vår kompetens. Vi breddar hela tiden vår kompetens inom branschen för att tillgodose alla kunders olika behov, därav har vi medarbetare som kan lotsa, jobba på terminal, TMA-bilschaufförer, schakt och andra grenar inom transport.

Niklas arbetar även med utbildning i HLR, Truck A+B samt ADR (Hantering av farligt gods) gentemot branschen och från och med 2020 även utbilda i YKB (yrkeskompetensbevis) vilket är en Europastandard för att höja statusen i chaufförsyrket. Detta är något vi vill satsa mer på då vi vet att behovet av dessa utbildningar finns över tid, därför kommer vi utbilda ytterligare en kollega  som kommer bli godkänd utbildare och kunna bygga upp detta område.

Under 2019 köpte Nickes Åkeritjänst AB en fastighet som vi renoverade själva med tre lägenheter som vi idag hyr ut då vi såg detta både som en utmaning för oss själva samt en god investeringsmöjlighet för framtiden.

Efter mötet med Connect Väst stärktes möjligheten och drivkraften hos oss att expandera vårt företag och då vi bestämde oss för att satsa på expansion.  Niklas och Håkan kopplades då loss från den dagliga verksamheten genom att befordra Johnny till VD och rekryterade Mattias som arbetsledare och delegerade dem att sköta den dagliga verksamheten. Den dagliga verksamheten består av att långsiktigt planera för vilka medarbetare som skall arbeta var för att det skall passa kundens och medarbetarnas behov samt att dagligen lösa de behov som kan uppstå med kort varsel för åkerierna om deras medarbetare ex. sjukanmält sig. Medarbetarna har stor kunskap om vilka behov de olika kunderna har då vi genom bra kommunikation har förmedlat kundernas önskemål och kan fylla den ordinarie chaufförens arbetsuppgifter. Då Niklas och Håkan frikopplades resulterade det i att vi kunde koncentrera oss på uppstarten i Östergötland där vi rekryterat Fredrik som VD och i dagsläget har vi ca 20 anställda under honom. Vi arbetar med att implementera vår företagskultur och vårt tänk så det kommer genomsyra även verksamheten i Östergötland.

Vi kan även fokusera på andra strategiska framtidsplaner. Målet är att vi skall få en fungerande stabil verksamhet med bra medarbetare och tillgodose kundernas behov även i Östergötland och Jönköping sedan fortsätta etablera oss på fler orter.

Vi vet att det finns ett stort behov av duktiga chaufförer men vi vill även se att branschen jämnar ut sig med att få in fler kvinnliga chaufförer i en bransch som varit ganska mansdominerad. Vi vill även vara med att förändra den negativa stämpel som idag finns kring bemanningsföretag och vända den till något positivt. Vi fokuserar på att våra medarbetare trivs och mår bra, därför lägger vi stor vikt på att matcha uppdrag mot medarbetare samt väljer att ha ett nytänkande vad gäller personalförmåner. Vi ser inte våra medarbetare som en kostnad utan som en stor resurs där alla är viktiga individer vilket skapar Nickes.