Nickes Åkeritjänst AB levererar chaufförer åt bolag med behov att ha sina fordon rullande. Vi har nu utmaningar och störningar i logistikkedjor på grund av frånvaro men även på grund av att vi lever i en just-in-time värld när det gäller precisa varuflöden. Sist men inte minst för att vi lever helt annorlunda än bara för en vecka sen. Det ställer naturligtvis stora krav på att upprätthålla logistiken på ett säkert och bra sätt. Vi på Nickes vill naturligtvis hjälpa till och ta ansvar inom vårt område. Nickes täcker i dag både Östergötland och Västergötland geografiskt med 50 anställda chaufförer som är redo för att hjälpa bolag med distributionsproblem enligt vår viktiga princip: – Ett Fordon en Chaufför. Har du utmaningar kring att hålla bilar rullande eller få ut varor så tveka inte kring att kontakta oss och så jobbar vi fram en lösning. Det är en tid nu där vi står inför utmaningar men om vi håller god kommunikation och löser dalar och toppar som förekommer kan vi gemensamt se till att lösa det vi har framför oss tillsammans. Transportstyrelsen lättar på regler kring dygnsvila och fler åtgärder kommer. Vi följer utvecklingen noga som bolag och vi vill verkligen möta upp med all kapacitet vi kan uppbringa. Kontakta Nickes: 0735864612 eller 0703628608

Vi försöker rusta upp för att vara så behjälpliga vi kan nu när rådande omständigheter med Covid-19 tränger på oss alla.
Transportsektorn är en samhällsbärande funktion som i alla lägen måste fungera. Är du något av följande, de som vi enligt kollektivavtalet får ta in som extrapersonal så tveka inte att höra av dig till respektive orts arbetsledare:

  • Pensionär
  • Studerande
  • Arbetstagare med annan huvudsysselsättning
  • Tillhör du någon av ovanstående grupp så skulle vi vara mer än tacksamma om nu ville höra av dig. Vill och kan du jobba extra så ser vi till att lyssna på dina önskemål för att matcha jobb och person till rätt uppdrag.
    Detta gäller för både Göteborg och Östergötland.
    Gå gärna in på vår hemsida och lär mer om oss. Där finns även kontaktuppgifter till respektive ort. Detta får gärna spridas ut så mycket som möjligt. Hjälp gärna till med det.

I dessa tider sätter vi upp särskilda rutiner för alla anställda.

Specifikt: 1. Handskar skall användas.
Detta är för att undvika eventuell kontaktsmitta. Risken är väldigt låg då kontakt smitta är väldigt sällsynt men som extra säkerhet och trygghet kommer vi att köpa in handskar.

2. God handhygien: Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring detta.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/vardhygie…/handhygien/

3. Var restriktiv i hytten använd bara förarsätet.
4. Håll avstånd från stora grupper av människor i ditt jobb.
5. Är du i riskgruppen var extra noga kring egna rutiner och våra, meddela oss gärna om vi inte känner till detta.
6. Känner du att du får symptom så tveka inte på att sjukanmäla dig.
7. Kan du och känner för att bidra extra och köra på lediga dagar/natt/helg hör då av dig till oss.

Vad gör vi?

1. Vi håller oss uppdaterade kring utvecklingen dagligen.
2. Vi har kontinuerlig kontakt med kunder, myndigheter och organisationer.
3. Vi jobbar även med kontinuerliga veckovisa
möten för att kunna anpassa oss snabbt.
4. Vem vänder man sig till med frågor: Berra och Gabbi
5. Vi kommunicerar ut ny information så fort som möjligt.
6. Vi kommunicerar via sms och mail i huvudsak just nu.
7. Vi kommer även att ringa runt mer och vara närvarande i samtal.